<h1>Adatvédelmi nyilatkozat</h1>
<h2>1. Adatvédelem egy pillantásra</h2>
<h3>Általános megjegyzések</h3> 
<p>A következő megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik személyes adataival, amikor ezt a weboldalt látogatja. Személyes adatok azon adatok, melyek alapján személyesen azonosítható. A részletes információkat az adatvédelemről az alábbi adatvédelmi nyilatkozatból szerezheti be.</p>
<h3>Adatgyűjtés ezen a weboldalon</h3> 
<h4>Ki felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?</h4> 
<p>Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A kapcsolattartási adataikat megtalálja az "Adatvédelmi felelős tájékoztatása" című részben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban.</p> 
<h4>Hogyan gyűjtjük az adatait?</h4> 
<p>Adatait egyrészt úgy gyűjtjük össze, hogy ön ezt közli velünk. Ilyen adatok például azok, amelyeket egy kapcsolattartási űrlapba ír.</p> 
<p>További adatokat az IT rendszereink automatikusan vagy az ön hozzájárulásával gyűjtenek be, amikor meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban műszaki adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal meglátogatásának időpontja). Ezen adatok gyűjtése automatikusan kezdeményeződik, amint belép a weboldalunkra.</p> 
<h4>Mire használjuk az adatait?</h4> 
<p>Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy a weboldalt hibamentesen biztosítsuk. Más adatokat a felhasználói viselkedés elemzéséhez használhatunk.</p> 
<h4>Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?</h4> 
<p>Önnek bármikor joga van ingyenes tájékoztatást kérni a tárolt személyes adatainak forrásáról, annak címzettjeiről és a feldolgozás céljáról. Emellett joga van az adatok javítására vagy törlésére is. Ha hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást a jövőre nézve. Emellett bizonyos körülmények között kérheti személyes adatainak feldolgozásának korlátozását is. Továbbá panaszt tehet a hatóságnál.</p> 
<p>Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel bármikor fordulhat hozzánk.</p>
<h3>Elemzési eszközök és harmadik felek eszközei</h3> 
<p>A weboldal látogatása során szörfözési szokásait statisztikailag kiértékelhetik. Ezt főleg úgynevezett elemzési programok segítségével tesszük.</p> 
<p>Az elemzési programokról szóló részletes információkat megtalálja az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban.</p>
<h3>Ellenkezési jog adatgyűjtés ellen különleges esetekben és közvetlen hirdetés ellen (Art. 21 DSGVO)</h3> 
<p>HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO ALAPJÁN TÖRTÉNIK, ÖNNEK BÁRMELY IDŐPONTBAN JOGA VAN ELLNKEZNI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN, AMENNYIBEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓAN VAN OKA AZ ELLENKEZÉSRE; EZ A PROFILKÉSZÍTÉSRE IS VONATKOZIK, HA AZ E CÍMEN TÖRTÉNIK...</p> 
<h3>Panaszjog az illetékes felügyeleti hatóságnál</h3>
<p>A DSGVO megsértése esetén a érintetteknek joguk van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti államban. A panaszjog nem zárja ki egyéb közigazgatási vagy bírói jogorvoslatot.</p> 
<h3>Adatok átvihetőségének joga</h3> 
<p>Jogában áll azon adatokat, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése érdekében automatikusan dolgozunk fel, Önnek vagy harmadik félnek egy szokásos, géppel olvasható formátumban kézhez venni. Ha az adatok közvetlen átadását kéri egy másik adatkezelőnek, ez csak technikailag megvalósítható mértékben történik.</p>