ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek rendezvényekre és online szemináriumokra Monika Gungl e.U.

Érvényes 2023.12.05-től

 1. Alkalmazás (1) A Monika Gungl e.U. rendezvényein és online szemináriumain (a továbbiakban egyszerűsítve rendezvény/ek) való részvételre kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak az érvényes változatban a jelentkezés időpontjában. A szerződéskötés nyelve kizárólag a német. Ajánlataink, szolgáltatásaink és szállításaink kizárólag ezen Általános Szerződési Feltételek alapján történnek. (2) A jelen ÁSZF szerinti rendezvényen való részvételre vonatkozó megállapodás szerződő felei a Monika Gungl e.U. és a regisztrált természetes vagy jogi személy (a továbbiakban „szerződő fél”). (3) A szerződő fél a jelentkezéssel elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. A szerződő fél eltérő általános szerződési feltételeit a Monika Gungl e.U. nem ismeri el, kivéve, ha azokat írásban kifejezetten elfogadja. Az egyedi megállapodások elsőbbséget élveznek (§ 305b BGB).
 2. Hatály (1) Ezen ÁSZF a szervező rendezvényajánlataira vonatkozik, amelyek vállalkozóknak és fogyasztóknak szólnak. A fogyasztókra vonatkozó törvényi védelmi szabályok miatt kizárólag fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseket külön jelöljük. Ezek a vállalkozókra nem vonatkoznak. (2) A § 13 BGB szerint fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan jogügyletet köt, amely túlnyomórészt nem üzleti vagy önálló szakmai tevékenységének tulajdonítható. (3) A § 14 BGB szerint vállalkozó olyan természetes vagy jogi személy, vagy jogképes személyegyesülés, amely jogügylet megkötésekor üzleti vagy önálló szakmai tevékenysége során jár el. A vállalkozó alkalmazottai (munkavállalók) részt vehetnek a rendezvényeken, ha a vállalkozó regisztrálja őket résztvevőként és megbízásából járnak el. Ebben az esetben a szerződő fél a regisztráló vállalkozó. A szerződő fél vállalkozói/fogyasztói minőségét a fizetős rendezvények esetében a jelentkezési folyamat során „szerződéses adatok” között kérdezzük le. A vállalati jelentkezéseket a „vállalkozás” pont kiválasztásával kell benyújtani. A fogyasztók a „magán” pontot választják. A kérdést a jelentkező személynek valósághűen kell megválaszolnia. (4) A Monika Gungl e.U. összes rendezvénye nem minősül távoktatásnak a Távoktatásvédelmi törvény (FernUSG) értelmében. A FernUSG szerinti jogok a szerződő fél számára nem állnak fenn.
 3. Szolgáltatások leírása (1) A szolgáltatás tárgya a Monika Gungl e.U. által szervezett rendezvényen való részvétel vagy ebook vásárlása. Az érvényes szolgáltatásleírás az ajánlatok és a Monika Gungl e.U. bemutatók tartalma (pl. honlapunkon, szórólapokon, brosúrákon, online áruházakban, kuponokon). (2) A szerződő fél italokkal és ételekkel való ellátása nem része a szolgáltatásnak, kivéve, ha a szolgáltatásleírás kifejezetten tartalmazza az erre vonatkozó ígéretet. (3) A rendezvény tartalmát, felépítését, menetét és kialakítását a Monika Gungl e.U. határozza meg. (4) A Monika Gungl e.U. és az MBC My Best Concept GmbH a szolgáltatás szervezői. A BV Beststeller GmbH és az MBC My Best Concept GmbH fenntartja a jogot, hogy harmadik személyeket válasszanak előadóként a rendezvényre.
 4. A szolgáltató azonosítására vonatkozó információk Levelezési cím Monika Gungl e.U. Apartamento 813 Av. Familia Betancourt y Molina 25 38400 Puerto de la Cruz, España Telefon: +4917630122786, +34624741585 E-mail: info@monikagungl.com
 5. Szerződéskötés (1) A Monika Gungl e.U. ajánlatainak bemutatása reklámhordozókon (pl. weboldalakon, szórólapokon, brosúrákon, online boltokban, kuponokon stb.) nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a szerződő fél számára egy nem kötelező érvényű felhívás ajánlattételre. A szerződő fél foglalása jogilag kötelező érvényű ajánlat a megfelelő szerződés megkötésére a Monika Gungl e.U.-val, amelyet a Monika Gungl e.U. a lefoglalt rendezvényre külön elfogad. A Monika Gungl e.U. külön elfogadásával a szerződés megkötöttnek tekintendő. (2) Telefonon vagy videotelefonon történő szerződéskötés esetén a Monika Gungl e.U. a szerződő félnek a Monika Gungl e.U. által szervezett rendezvényen vagy szemináriumon való részvételre vonatkozó ajánlatot tesz az adott szolgáltatás tartalmára vonatkozó leírás szerint. A szerződéskötés akkor jön létre, amikor a szerződő fél a Monika Gungl e.U. kérdésére: „Egyetértesz az imént megbeszélt tartalommal és feltételekkel? Ha igen, kérlek válaszolj az alábbi szavakkal: Igen, egyetértek!” azzal válaszol: „Igen, egyetértek”. Ebben az esetben a szerződő fél beleegyezik a telefonos szerződéskötés rögzítésébe. (3) A szerződés megkötésével a szerződő fél vállalja a rendezvény árának megfizetését. (4) A szerződő fél által a foglalás során kiválasztott rendezvény dátuma kötelező érvényű. Amennyiben a jelentkezés időpontjában a rendezvény kapacitása megtelt, vagy a szerződő fél nyitott, azaz még meghatározatlan jövőbeli időpontot választott, a Monika Gungl e.U. alternatív időpontokat javasol a rendezvényre, amelyek közül a szerződő fél választhat. Az ajánlott alternatív időpont kiválasztásával és közlésével a szerződő fél által a szerződés megkötöttnek tekintendő. (5) Amennyiben a Monika Gungl e.U. szolgáltatásait hirdetik, de a szerződéskötés harmadik fél/szerződő partner útján történik, kizárólag a harmadik fél/szerződő partner felelős az adott ajánlatért. (6) A szerződés nyelve német.
 6. Díjak és fizetés (1) Minden ajánlatunkra a Monika Gungl e.U. reklámhordozóin feltüntetett díjak és árak vonatkoznak (esetlegesen plusz a feltüntetett szállítási költség). Az egyes reklámhordozókon feltüntetett különleges feltételek csak az ajánlattétel során alkalmazhatók. A rendezvényekre vonatkozó díjak tartalmazzák a rendezvényszolgáltatásokat. Az egyéb költségeket, mint például szállás- és utazási költségek, a szerződő fél viseli. A rendezvényen való meg nem jelenés vagy részleges részvétel nem jogosít fel a részvételi díj csökkentésére. (2) A foglalásról szóló számlát kizárólag e-mailben, PDF-fájl formájában küldjük el. A szerződő fél az ajánlattételkor elfogadja a számlák e-mailben történő PDF-fájl formájában történő kézbesítését. Az előzetes adólevonási jogosultság biztosított; postai küldeményeket csak külön kérésre a törvényi előírásoknak megfelelően küldünk. A fizetési mód előreutalás, PayPal vagy Giropay. (3) A díjak általában a számla kézhezvételével esedékesek, és a számlán feltüntetett határidőig a szerződő fél köteles megfizetni. Az összeg kizárólag a számlán feltüntetett bankszámlára fizethető. A díjak teljes kifizetéséig a rendezvényszervező megtagadhatja a szolgáltatás teljesítését. A részvételi díj akkor is fizetendő, ha a regisztrált résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen. (4) Korábbi szerződésszegések esetén a Monika Gungl e.U. előlegfizetést kérhet, beleértve a régi követelések rendezését is. Ebben az esetben a fizetési bizonylat bemutatása után küldjük a számlát és a regisztrációs visszaigazolást. A rendezvényen való részvétel feltétele a kért (előzetes) fizetés határidőre történő teljesítése. (5) A Monika Gungl e.U. fenntartja a jogot, hogy előzetes információkérést kérjen a Schufa, Creditreform vagy egy hasonló intézmény által a jogos érdekeink védelme érdekében. A szerződő fél védendő érdekeit a törvényi előírásoknak megfelelően tartjuk be. (6) Az esetleges fizetési felszólítások esetén – további károk érvényesítésének fenntartása mellett – késedelmi költségeket számítunk fel, legalább 5,00 € összegben minden felszólításra, és a 40,00 € összegű átalánydíjat a § 288 Abs. 5 BGB alapján. (7) Alapvetően nem járulunk hozzá az adósi változáshoz; azaz a számlakötelezett/szerződő fél megváltoztatása csak a számlaösszeg teljes kiegyenlítése után történik meg. (8) A Monika Gungl e.U. rendezvényeire vonatkozó számlák 10.000,00 € nettó összegig a számla dátumától számított 3 napon belül, 10.000,00 € nettó összeget meghaladó számla esetén 7 napon belül esedékesek. Egyedi esetekben a Monika Gungl engedélyezheti a díjak/részletek részletfizetési megállapodását. Ezt írásban kell megállapodni. A szerződő fél elismeri a részletfizetési megállapodás esetén a szerződéses árat. A szerződő fél lemond mindenfajta kifogásról az összeg és a követelés alapját illetően. A szerződő fél köteles a teljes összeget részletekben megfizetni. A szerződő fél szabadon dönthet úgy, hogy a fennmaradó összeg egy részét vagy teljes összegét az esedékesség előtt kifizeti. Ha a szerződő fél két havi részlettel késedelembe esik, a teljes fennmaradó összeg azonnal esedékessé válik.
 7. Rendezvények, online szemináriumok és e-könyvek szolgáltatásai (1) Minden szerződéses szolgáltatás a Monika Gungl e.U. reklámhordozóin található ajánlatokban (szolgáltatásleírásokban) található, és a szerződés részét képezi. A szerződés nem tartalmaz minimális időtartamot. Az időtartamot a szolgáltatás jellege vagy célja határozza meg a § 620 II BGB szerint. A szerződés a szolgáltatás végeztével ér véget (pl. a látogatott szeminárium vége). (2) Minden rendezvény díja tartalmazza – az előadás mellett – az online rendezvény esetében az online szeminárium platformjának biztosítását és a lefoglalt szemináriumhoz való hozzáférést. A hozzáférési link kizárólag az Ön számára készült, nem továbbítható, és csak egyszeri közvetítés fogadására jogosít fel. Harmadik személyek számára, akik nem foglalták és fizették a szemináriumot, a közvetítéshez való hozzáférés nem engedélyezett, és akár büntetendő is lehet. Bármilyen jellegű rögzítés vagy a közvetítés hang- és/vagy képanyagának rögzítése és tárolása adathordozón, valamint harmadik személyeknek való továbbítása kifejezetten tilos és büntetendő. Ha a link jogosulatlanul kerül harmadik személyhez, és/vagy egy jogosulatlan harmadik személy a linkjével együtt vagy helyette hozzáfér a szemináriumhoz az Ön hibájából, vagy az Ön hibájából jogosulatlan felvétel készül, az Ön részvételi joga megszűnik. Az ilyen kötelezettségek megsértése esetén azonnali kizárás lehetséges a szemináriumról, anélkül, hogy ez a fizetési kötelezettséget befolyásolná. (3) Amennyiben az online szeminárium nem teljesíthető az Ön technikai feltételei miatt, az nem minősül sem csökkentési, sem felmondási oknak. (4) Minden szerződéses dokumentum, beleértve az elektronikus formában készült jegyzeteket, szerzői jogvédelem alatt áll, és azok sokszorosítása, továbbadása kizárólag a Monika Gungl e.U. kifejezett írásos engedélyével történhet. A hozzáférési adatok továbbadása szintén írásos engedélyünkhöz kötött.
 8. Rendezvények megvalósítása/lemondása/visszalépés (1) A rendezvény helyszíne és típusa az aktuális szolgáltatásleírásban és a regisztrációs visszaigazolásban található. (2) A Monika Gungl e.U. fenntartja a jogot a rendezvények lemondására határidő betartása nélkül, amennyiben az okokat nem a Monika Gungl e.U. okozta. Karanténintézkedés esetén, amely érinti a rendezvények és szemináriumok lebonyolítását (teljesen vagy részben), a Monika Gungl e.U. határidőhöz kötött visszalépési jogot (maximum 3 hónap) biztosít. A Monika Gungl e.U. fenntartja a jogot a regisztrációs visszaigazolás egyoldalú visszavonására és a rendezvény vagy szeminárium lemondására vagy áthelyezésére. Ebben az esetben a szerződő fél részt vehet az új vagy egy másik időpontban, vagy lemondhatja a foglalást. Ez utóbbi esetben a szerződő félnek visszatérítjük a befizetett összeget. További igények kizártak. Ugyanez érvényes minden más szolgáltatásunkra. (3) Az online rendezvények lebonyolítása során az online platform működésképtelensége esetén a rendezvény megszakadása miatt a Monika Gungl e.U. a befizetett díjat teljes egészében visszatéríti. További igények ezzel kapcsolatban kizártak (kivéve az élet, a testi épség, az egészség megsértése és a törvényes képviselők, alkalmazottak vagy egyéb teljesítési segédek súlyos gondatlansága esetén). (4) A rendezvények elégtelen részvételi létszáma esetén a lemondás legkésőbb 5 nappal a rendezvény kezdete előtt történik a Monika Gungl e.U. által. A már befizetett díjak visszatérítésre kerülnek; további igények, különösen elkerülhetetlen, rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén kizártak (kivéve az élet, a testi épség, az egészség megsértése és a törvényes képviselők, alkalmazottak vagy egyéb teljesítési segédek súlyos gondatlansága esetén). (5) Egyébként a szerződő fél részéről a Monika Gungl e.U. által lefoglalt rendezvények egyoldalú visszalépési joga kizárt.
 9. Felelősség (1) A rendezvényszerződésre nem vonatkozik jogszabályi hibás teljesítési felelősség. (2) A Monika Gungl e.U. felelőssége korlátozott az előre látható, szerződésszerű károk megtérítésére, amelyek enyhe gondatlanság miatt következtek be alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése esetén, vagy törvényes képviselői vagy teljesítési segédei által. Az alapvető szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés megfelelő végrehajtását, és amelyre a szerződő fél rendszerint támaszkodhat. További kártérítési igények kizártak. A termékfelelősségi törvény előírásai érintetlenek maradnak. (3) Az előző rendelkezések korlátozásai a törvényes képviselők és teljesítési segédek javára is érvényesek, ha követelések ellenük irányulnak.
 10. Szerzői és felhasználási jogok/ Jogkövetkezményekkel járó kötelezettség (1) Minden szerzői jog és egyéb védett jog a rendezvények anyagaival kapcsolatban, beleértve a fordítást, az utánnyomást és a sokszorosítást, a Monika Gungl e.U.-nál marad. Előzetes írásbeli engedély nélkül a felhasználó nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, nem reprodukálhatja vagy nem adhatja nyilvánosan elő a rendezvények anyagait, akár részben, akár egészben. Az engedélyeket e-mailben kell kérni. Az engedélynek a Monika Gungl e.U. írásos formájának kell lennie. (2) A Monika Gungl e.U. a (online) rendezvények lebonyolítása során felhívja a szerződő fél figyelmét, hogy mindenféle – rögzítés, – felvétel, – streamelés és – a rendezvények harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele az eszközön keresztül („lehallgatás”) bűncselekményeket alapozhat meg az UrhG és a §§ 201, 202a, 202c, 263, 265a StGB szerint, és minden esetben feljelentést teszünk. (3) A szerződő fél kötelezettséget vállal a (online) rendezvényeken való részvétel során a Monika Gungl e.U. felé:

a) az lefoglalt (online) rendezvényt nem rögzíti, nem veszi fel, nem streameli vagy továbbítja elektronikus úton sem saját, sem harmadik személyek számára, akár részben, akár teljesen, b) olyan harmadik személyeknek, akik az adott lefoglalt (online) rendezvényt nem foglalták le és nem fizették meg, nem teszi lehetővé a közvetlen vagy közvetett hozzáférést vagy részvételt a lefoglalt (online) rendezvényen, c) nem teszi elérhetővé, nem terjeszti, nem hasznosítja és nem sokszorosítja az lefoglalt (online) rendezvényt ilyen harmadik személyek számára vagy nyilvánosan, d) nem teszi lehetővé, hogy mások hozzáférjenek a lefoglalt (online) rendezvényhez és/vagy azt terjesszék és/vagy hasznosítsák és/vagy sokszorosítsák, e) minden egyéb cselekedetet elkerül, amely lehetővé teszi vagy elősegíti, hogy a lefoglalt (online) rendezvény teljesen vagy részben, élőben vagy késleltetve rögzítve legyen harmadik személyek számára hozzáférhetővé téve, f) elkerüli, hogy mások lehetőséget kapjanak a fent említett szerzői jogsértésekre. 2. Minden megszegés esetén a szerződő fél kizárható a Monika Gungl e.U. által szervezett (online) rendezvényről, amelyben a megszegés történt.

 1. Fogyasztói elállási jog
 2. Ha Ön fogyasztó, a törvényi előírások szerint elállási jog illeti meg. Az elállási jogra vonatkozó részletes tájékoztatás a következő:

Ön jogosult tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő tizennégy nap a szerződés megkötésének napjától. Az elállási jog gyakorlásához értesítenie kell minket (Monika Gungl e.U., Apartamento 813 Av. Familia Betancourt y Molina 25 38400 Puerto de la Cruz, España, Telefon: +4917630122786, +34624741585, E-Mail: info@monikagungl.com) egyértelmű nyilatkozattal (pl. postai úton küldött levél vagy e-mail) az elállási szándékáról. Az elállási szándék bejelentéséhez használhatja a mellékelt minta-elállási nyilatkozatot, de nem kötelező. Az elállási szándék bejelentéséhez használhatja a minta-elállási nyilatkozatot vagy egy másik egyértelmű nyilatkozatot is a weboldalunkon, amelyet elektronikus úton kitölthet és elküldhet. Ha ezt a lehetőséget választja, akkor haladéktalanul (pl. e-mailben) visszaigazoljuk az ilyen elállás beérkezését. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás következményei Ha Ön eláll a szerződéstől, minden Ön által befizetett összeget visszatérítünk, beleértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód helyett más szállítási módot választott), haladéktalanul és legkésőbb tizennégy napon belül a szerződés felmondásának beérkezésétől számítva.

 1. Az elállási jog a § 14 BGB szerinti vállalkozókra nem vonatkozik.
 2. Adatvédelem (1) A szerződő fél, illetve annak képviselőjének adatait a rendezvény lebonyolítása céljából a szervező, mint az Art. 4 Nr. 7 DSGVO szerinti felelős kizárólag a szerződés teljesítése céljából tárolja és dolgozza fel elektronikus úton az Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO szerint. (2) Webszemináriumok lebonyolításához egy általánosan használt internetes böngészőt használunk. A webináriumon való részvételhez a szükséges szolgáltatóknak továbbítjuk a vezetéknevet, keresztnevet és egy aktív e-mail címet, hogy a résztvevők számára biztosítsuk a belépési linket a munkamenethez. (3) Az adatok törlésre kerülnek, amint az adatgyűjtés célja megszűnik. Ez akkor történik, amikor az adott rendezvény teljes mértékben lezajlott. A lebonyolítás magában foglalja a részvételi igazolások vagy egyéb dokumentumok elküldését is, ha ez a szerződés része. Az adatokat továbbra is tárolhatjuk, ha azokat az európai vagy nemzeti jogalkotók az uniós jogszabályokban, törvényekben vagy egyéb rendelkezésekben előírják, amelyek a felelősre vonatkoznak. (4) Az adatok jogosulatlan harmadik feleknek történő továbbadása nem történik meg, kivéve, ha kifejezetten beleegyezést adnak a konkrét használat és/vagy adatfeldolgozás tekintetében az Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO szerint. A használat magában foglalja az adatok továbbítását az adott konkrét engedély hatálya alá eső harmadik feleknek is. (5) További információkat az adatvédelemről, különösen az Ön jogairól, mint érintett, mint például a tájékoztatási jog, helyesbítési jog vagy törlési jog, adatfeldolgozás korlátozása, adatfeldolgozás elleni tiltakozási jog, adatátvitel joga, adott esetben visszavonási jog és a személyes adatok feldolgozása miatti panaszjog az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, az adatvédelmi tájékoztatóban találhatóak: https://www.info@monikagungl.com. (6) Bizonyos rendezvények végén a résztvevők kitölthetnek egy értékelő lapot. Ebben az esetben nem kerülnek rögzítésre személyes adatok.
 3. Záró rendelkezések (1) A szerződéskötésre rendelkezésre álló nyelv a német. (2) A rendezvényszerződés módosítása, kiegészítése, felmondása és mellékmegállapodásai érvényességéhez írásbeli forma szükséges. Ez vonatkozik az írásbeli forma megváltoztatására is. A fent említett írásbeli követelmény nem alkalmazható a szerződéskötés után közvetlenül a felek között szóban kötött megállapodásokra (az egyedi megállapodások elsőbbsége § 305b BGB szerint). (3) Minden kölcsönös követelés teljesítési helye Puerto de la Cruz, Spanyolország. (4) Ha a szerződő fél a kereskedelmi törvénykönyv értelmében vett kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon, kizárólagos, nemzetközi joghatóság a szerződéses viszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő vitákra Puerto de la Cruz, Spanyolország. (5) Amennyiben ezekben az Általános Szerződési Feltételekben személyi és funkcionális megnevezések férfi formában szerepelnek, ez törvényi megfogalmazás vagy nyelvi egyszerűsítés miatt történik. A férfi formában szereplő nyelvi megnevezések egyaránt érvényesek más nemekre is. (6) Az online vitarendezésről szóló tájékoztatás az Art. 14 Abs. 1 ODR-VO szerint. Az Európai Bizottság az http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon rendelkezésre bocsát egy platformot az online vitarendezéshez (OS). E-mail címünk: info@monikagungl.com. (7) A fogyasztói vitarendezésről szóló tájékoztatás a § 36 VSBG szerint: A Monika Gungl e.U. nem hajlandó és nem köteles részt venni fogyasztói vitarendezési eljárásban a fogyasztói vitarendezési törvény értelmében.
 4. Minta elállási nyilatkozat Minta-elállási nyilatkozat (Ha el kívánja állni a szerződéstől, kérjük töltse ki ezt a formanyomtatványt és küldje vissza.) — Címzett: Monika Gungl e.U., Apartamento 813 Av. Familia Betancourt y Molina 25 38400 Puerto de la Cruz, España E-Mail: info@monikagungl.com: — Alulírott/ak () ezúton eláll/unk () az általam/unk () kötött szerződéstől a következő szolgáltatás nyújtására () — Megrendelés dátuma ()/kézhezvétel dátuma () — Fogyasztó(k) neve — Fogyasztó(k) címe — Fogyasztó(k) aláírása (papíron benyújtott értesítés esetén) — Dátum

(*) Nem kívánt rész törlendő.